Kilden Bibelmisjon Karmøy- 5 Års Jubileum i Kopervik.

Kilden ble stiftet 27.juli 2015 etter en tid med faste bønnemøter på Vea. Vi la opp til profetiske møter i september på Blå Kors Loftet med Steinar Handeland de to første ukene. De to siste ukene hadde Kilden besøk med vekkelsesmøter av Arne Gundersen og Leif Solheim. Noen møter ble holdt i andre lokaler. Og frelsesunderet skjedde.

I tiden videre ble det holdt flere store samlinger på Loftet hvor vi fikk god hjelp av Ingfrid med Loftmusikken.

Kilden kom til Kopervik lørdag den 19.august 2017. En møteserie med misjonærene Borghild og Eddie Bakke sammen med Steinar Handeland ble lagt til Kopervik Bedehus. Steinar har siden vært en god og dyktig partner med oss.

Var dette en tilfeldighet?
Slik vi ser det i dag ble det en Herrens ledelse til et aktivt arbeide i Kopervik. Kopervik Bedehus -midt i gågata har med dette fått faste evangeliske møter.
Fem år er gått og vi ser tilbake på rike tider om Guds Ord. Nå står Kilden Bibelmisjon Karmøy fram som en aktiv frittstående forsamling. Fra eget forlag spres også evangeliet ut til folket på flere språk.

Vi kom til Kopervik Bedehus i august og fortsatte annenhver helg utover 2017. Nils Gustav Johnsen har vært med fra starten og er fortsatt til stor velsignelse og nytte.
Men arbeidet har gått framover. Året 2018 ble til faste møter hver helg.

Terje Tveiten kom til oss i mars 2018 og det skulle bli til et lengre evangelisk samarbeide. Han har periodevis vært ansatt i en delstilling som fast evangelist i vår forsamling.

I Kopervik er det Leif Stangeland som ar vært døråpneren. Vi takker for godt samarbeide og støtte. Selv under sykdom og vanskelige tider er han levende med oss. Tusen takk Leif! -Og vi ber om Herrens velsignelse over ditt liv.

Bernard og Olaug Solås har stått sammen med oss i hele juli 2022. Det ble en velsignet periode med store forsamlinger. Herrens Ord og gjerninger har blitt rikelig forkynt for oss i mange trostyrkende taler. Velkommen tilbake!.

Takker dere alle som har bidratt med sang og musikk og delt vitnesbyrdet om Jesus.

Kilden Bibelmisjon Karmøy har en klar målsetting for virksomheten.
Vi forkynner at Jesus sonet verdens synd ved sin seierrike død på KORSET.
«Han avvæpnet makter om myndigheter og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset». (Kol.2-15)
Han sprengte dødens lenker og LEVER I DAG! Jesus ble herliggjort og Den Hellige Ånd ble sendt oss på pinsedagen som det var gitt løfte om. De som mottar frelsen i Jesus Kristi Navn, får Ånden som pant og vil bli tildelt Åndens kraft. Fordi Skriftene sier: Og det skal skje, hver den som påkaller Herrens Navn skal bli Frelst!

Folket må få høre det gode evangeliet som frigjør fra synd og lenker. Et nytt liv i lyset gir mål og mening for denne tiden og i den kommende evighet gis vi del i den himmelske herlighet.

ISRAEL Guds løftes folk og land vil være en prioritert sannhet. Gud har kontrollen. Vi leser løftene utfra profetordet og lar oss ikke skremme av vanskelige tider som er og som vil komme.
Guds Menighet venter forløseren Jesus som henter sine hjem, og vi synger gjerne med glede: Snart brister skyen o halleluja vi møter Jesus i herlighet— Et levende Håp som vi ønsker alle må få del i.

Det gleder oss å se nye ansikter som besøker Kopervik Bedehus.
Vi ønsker å være en trygg forsamling. Hjertelig velkommen!

NB! Nyhet.
Vi starter opp Lørdags-treff i Kopervik Bedehus i et godt felleskap. Første gang 17.september Kl.17.00. Meny: Varmmat, kaffe og kaker.
Bente og Mathias Lie blir med oss denne kvelden med glad sang og vitnesbyrd.

Vi tror tiltaket blir så aktuelt av NYTT LØRDAGS-treff blir 29.oktober Kl.17.00

 

Kilden Bibelmisjon Karmøy

Tlf/SMS: 901 68 012

VIPPS: 54 35 83

post@kildenkarmoy.no
Dette nettstedet bruker cookies for å bedre brukeropplevelsen og for trafikkmåling på nettstedet. Ved å bruke våre tjenester godtar du Cookie Policy og Personvernpolicy